Una fiblada a la pell

Ell seu al llit i es repentina els cabells,
ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve.
Un breu moment,
un cop caient
mentre ella sent
una fiblada a la pell.

Ell penca massa i ella creu que ho comprèn,
però ella s´amaga si ell arriba fent pudor d´aiguardent.
Un breu moment,
un cop caient,
mentre ella sent
una fiblada a la pell.

I arriba per fi l´endemà
i ell torna a ser tan normal
que tot plegat sembla dèbil i llunyà.
I ell és tan tendre quan vol
i ella es deixa estimar
i ell és tan guapo i tan fort que espanta.

Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal
una maleta i a la mà l´adreça d´un hospital
quan puja al tren
de sobte sent
dintre del seu ventre
una fiblada a la pell.

Acords.

Aquest tema fou publicat el 1997 a l’àlbum Bon dia.

L’estructura formal és: interludi, estrofa 1, interludi, estrofa 2, interludi, pont, estrofa 3, interludi.

L’estructura harmònica de l’interludi, que comença el tema i després es repeteix, com de l’estrofa sempre és la mateixa: La Mi Fa#m Re Mi La. Hi ha un pont o tornada en què hi ha un canvi de sonoritat que fa: La Mi Fa#m Re Mi La, La Mi Fa#m Re Mi.

Es pot acompanyar amb un ritme de funky amb surdo i caixeta.

Transportat a E seria: E B C#m A B E