Cançó sense nom

El 1975 mor Franco després de quaranta anys de dictadura on el simple fet de cantar una cançó antimilitarista era perseguit. Lluís Llach el 1976 va publicar Cançó sense nom que fa preguntes retòriques a un militar imaginari. Acords en C. El to original és en A.

On vas amb les banderes i avions
i tot el cercle de canons
que apuntes al meu poble?

On vas amb la vergonya per galó,
i en el fusell, hi duus la por,
que apuntes al meu poble?

On vas quan ja l’infant
no vol jugar
perquè el carrer
vessa de sang
i ets tu qui l’omples?

On vas quan ja l’infant
no pot mirar
ni el blau del mar
ni aquell cel clar
i ets tu qui el borres?

Acords en C: C F C G7 x2/ F C G C C7 x2

Acords en A: A D A E7/ D A E A A7