It don’t mean a thing

It don’t mean a thing
If it ain’t got that swing
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
It don’t mean a thing
All you got to do is sing
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)
It makes no diff’rence
If it’s sweet or hot
Just give that rhythm
Ev’rything you got
Oh, it don’t mean a thing
If it ain’t got that swing
(doo wah, doo wah, doo wah, doo wah
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah)

It don’t mean a thing és un tema compost el 1931 per Duke Ellington.

Acords per a guitarra i uke en Gm. Acompanyament amb els acords:

Melodia amb la guitarra: