El muerto vivo

Aquest és un tema de Peret que en aquest videoclip interpreta juntament amb Ojos de Brujo.

Acords a youtube i els originals de Peret.