Tablatura

La tablatura o TAB de baix és un sistema de notació que ens permet llegir música escrita per a baix elèctric sense necessitat de saber llegir la notació musical habitual, és a dir, la del pentagrama. Aquest sistema s’escriu amb nombres, que representen el nombre del trast, sobre les cordes. Explicació a la web i a un youtube.

A la tablatura les cordes del baix (G, D, A, E, que són les mateixes que les quatre cordes greus de la guitarra) s’escriuen horitzontalment. Les cordes es dibuixen amb la corda més greu (E) a la part inferior.

Les notes s’indiquen amb el número de trast i s’escriuen a la corda on es toquen. La majoria de baixos tenen entre 20 i 24 trasts, així que podràs veure números des del 0, que és la corda a l’aire, fins al 24. Exemple:

Les barres ens indiquen les separacions del compàs:

Sovint no s’indica el ritme a la tablatura i es confia en l’audició perquè s’interpreti correctament el ritme. Tanmateix a vegades sí que s’escriu el ritme davall: