Every breath you take

L’any 1983 a l’àlbum Sinchronicity, Police publica el seu tema Every Breath You Take.

Lletra i karaoke. Songmaker.

El to original és en Lab major. Si vols tocar la guitarra basta posar una celleta al primer trast i pensar en Sol major com ensenyen els d’aula de violao:

Estrofa: G add 9  Em add 9  C sus 2   D sus 2

Tornada: C sus 2   Bb sus 2   G add 9   A   D sus 2

A classe però, tocarem en Do major.

Estrofa: C add 9  Am add 9  F sus 2   G sus 2

Tornada: F sus 2   Eb sus 2   C add 9   D   G sus 2